احداث شهرک زیست فناوری بوشهر موافقت شد

به گزارش ایرنا، فرشته بیات دوشنبه در نشست ستاد زیست فناوری استان بوشهر افزود: ناحیه نوآوری بندر بوشهر (پیرامون دانشگاه خلیج فارس، پژوهشکده میگو، مرکز تحقیقات جهاد کشاورزی، مرکز رشد پارک علم و فناوری تا پردیس علوم پزشکی) می تواند از حضور همه ذینفعان و بازیگران اصلی برای هم افزایی در ایجاد شهرک زیست فناوری بهره ببرد.
وی بیان کرد: این نواحی علم و فناوری دارای یک سری مزیت ها برای شرکت های فناور و دانش بنیان است و بر اساس ظرفیت هایی که در هر پهنه وجود دارد امکاناتی در اختیار این شرکت ها قرار می گیرد که این مهم در نهایت موجب توسعه حوزه زیست فناوری در بوشهر می شود.
بیات تاکید کرد: در این راستا باید ذینفعان طرح ساز و کارهای خود را برای اجرا شهرک زیست فناوری بوشهر ارائه کنند.
رئیس دانشگاه خلیج فارس گفت: این دانشگاه بر اساس سند علم و فناوری در 2 حوزه مزیتی شهر هوشمند و زیست فناوری باتوجه به ظرفیت های خوب موجود مشغول به فعالیت است.
عبدالمجید مصلح افزود: در این راستا ایجاد شهرک زیست فناوری در پهنه علم و فناوری مایه امیدواری است.
وی گفت: باتوجه به فناوری ها و نوآوری های خوبی که طی این سالها با تمرکز بر حوزه‌های مزیتی زیست فناوری انباشت شده است با تعریف زنجیره های بعدی می توان در سرمایه گذاری و ایجاد اشتغال پایدار گامهای موثری برداشت.
7212/6045

انتهای پیام /*


علمي آموزشي


شهرك


زيست فناوري


بوشهر