ارتقا کیفیت آموزش در دانشگاه های اصفهان ضروری است

هوشنگ طالبی روز پنجشنبه در گفت و گو با ایرنا افزود: هر سال دست کم یک بازدید از هر دانشگاه و موسسه آموزش عالی توسط هیات نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت علوم، تحقیقات و فناوری استان اصفهان صورت می گیرد و به دانشگاه ها و موسسه هایی که دارای وضعیت مناسبی در زمینه های های مختلف از جمله آموزشی، پژوهشی و هیات علمی نیستند، تذکر داده می شود.
وی ادامه داد : برخی موسسه ها و دانشگاه ها به دلیل داشتن تخلف ها و بی کیفیت بودن سطح آموزشی، لغو مجوز می شوند به طوری که سال گذشته سه موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی در استان اصفهان به این دلیل، منحل شدند.
به گفته وی در یکی از موسسه های آموزش عالی اصفهان، 2 کلاس کارشناسی ارشد که محتوای آنها نا مانوس هستند در قالب یک کلاس و با یک مدرس که مدرک دکترا نداشت، برگزار می شد که از نظر آموزشی تخلف محسوب می شود و با تذکری که به آن موسسه داده شد ظرفیت دانشجویان کارشناسی ارشد آن در سال 97 صفر شد.
طالبی با بیان اینکه دبیرخانه هیات نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت علوم، تحقیقات و فناوری استان اصفهان در این دانشگاه مستقر است و به نظارت دقیق تر بر موسسه های آموزش عالی می پردازد، خاطرنشان کرد: در هر استان، دانشگاه مادر مسوول نظارت بر دانشگاه های دولتی، پیام نور، علمی کاربردی، آزاد، فنی و حرفه ای و غیر انتفاعی است.
رییس دانشگاه اصفهان ادامه داد : سال گذشته شورای جدید نظارت و هیات نظارت بر دانشگاه های استان با احکام وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دانشگاه اصفهان تشکیل شد و در صدد است هر دانشگاه و موسسه آموزش عالی را سالی دست کم یک بار بازدید کند.
طالبی با بیان اینکه سطح بازدید از دانشگاه های اصفهان به واسطه وسعت زیاد استان، گسترده و به دلیل زیاد بودن تعداد موسسه ها، سخت است، تصریح کرد: امسال برای کم کردن هزینه ها در صدد راه اندازی سیستم اتوماسیون هستیم تا همه دانشگاه ها و موسسه ها اطلاعات خود را به هیات نظارت در دانشگاه اصفهان ارسال کنند و از این طریق نظارت بر آنها صورت گیرد.
اصفهان با حدود 170 دانشگاه و مرکز آموزش عالی و 280 هزار دانشجوی در حال تحصیل دومین استان دانشگاهی کشور است.
دانشگاه اصفهان با دست کم 15 هزار دانشجو و 660 عضو هیات علمی یکی از دانشگاه های برتر کشور است.
3011/6026

انتهای پیام /*


علمي آموزشي


دانشگاه


اصفهان


آموزش