اکوسیستم سنتی حوزه پسماند و بازیافت متحول می شود

به گزارش روز سه شنبه گروه علمی ایرنا از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، عبدالرضا مجدالدین مدیر کل دفتر هماهنگی دانش، صنعت و بازار معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در دومین جلسه مشترک کارگروه اتاق بازرگانی ایران و معاونت علمی اظهار کرد: با توجه به اعلام آمادگی اتاق بازرگانی جهت همکاری با معاونت علمی در شناسایی و تاسیس کانون در حوزه های دارای اولویت، حوزه پسماند و بازیافت را یکی از حوزه های مستعد در این زمینه دانست.
وی در ادامه ضمن اشاره به تبیین اهداف و کارکردهای کانون های هماهنگی دانش، صنعت و بازار گفت : نقش کلیدی کانون در شناسایی و رفع نیازها و مسائل فناورانه صنعت از طریق بهره گیری از ظرفیت های موجود در مراکز علمی، پژوهشی و فناوری، استارتاپ ها و شرکت های دانش بنیان است.
مجدالدین تاسیس کانون در حوزه پسماند و بازیافت را در جهت تغییر اکوسیستم سنتی موجود و در مسیر راهبری و تسهیل کننده توسعه فناوری و نوآوری در تعامل با انجمن بسیار تاثیرگذار دانست و بر ضرورت آن تاکید کرد.
سید توحید صدرنژاد رئیس اتحادیه صنایع بازیافت ایران نیز در این جلسه با بیان اینکه در حوزه پسماند و بازیافت 10 میلیارد دلار در سال امکان ایجاد ارزش افزوده وجود دارد افزود: بیش از 200 هزار نفر به طور مستقیم و 800 هزار نفر به طور غیر مستقیم در این حوزه اشتغال دارند.
وی افزود: برای توسعه در این حوزه باید روی نقاط ضعف زنجیره ارزش تمرکز شود و تاسیس کانون می تواند در شنیده شدن همه دیدگاه ها و نظرات و ایده های فناورانه موثر باشد.
به گفته رئیس اتحادیه صنایع بازیافت ایران، این انجمن می تواند صنایع بزرگ این حوزه را جهت عضویت در کانون معرفی کند .
محسن عامری مدیر دفتر سرمایه گذاری اتاق ایران نیز در این نشست با تایید اهداف و ماموریت کانون ها در توسعه فناوری در صنعت کشور، بکارگیری ظرفیت تشکل ها را در ایجاد و توسعه کانون ها در جلوگیری از موازی کاری در این حوزه ضروری دانست.
در ادامه جلسه مدیران شرکت های دانش بنیان به بیان مسائل و مشکلات خود در زمینه های استاندارد، قوانین و مالکیت فکری پرداختند.
همچنین مقرر شد، تاسیس کانون پسماند و بازیافت با استفاده از ظرفیت انجمن و شرکت های دانش بنیان این حوزه مورد پیگیری طرفین قرار گیرد.
دومین جلسه کارگروه مشترک معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و اتاق بازرگانی ایران با موضوع بررسی زمینه ها و ظرفیت های تاسیس کانون هماهنگی دانش، صنعت و بازار در حوزه پسماند و بازیافت در محل معاونت علمی برگزار شد.
علمی ** 1836 **

انتهای پیام /*


علمي آموزشي


پسماند


فناوري