جذب اعتبارات در دستور کار شهرداران قرار گیرد

به گزارش ایرنا، علی درویش پور روز دوشنبه در نشست جذب اعتبارات تملک و دارایی‌های سرمایه‌ای سال ۹۷ دستگاه‌های اجرایی و شهرداری‌های استان البرز افزود: برای اثر بخشی و بهره مندی کامل در تخصیص اعتبارات، باید نظارت و بازدید مستمر از روند اجرای طرح‌ها و پروژه‌ها در دستور کار مدیران اجرایی قرار داشته باشد.

وی گفت: مدیران و مسئولان البرز در اجرای طرح‌ها و پروژه‌ها باید اهتمام جدی داشته باشند تا اعتبارات تخصیص یافته شده در اسرع وقت و به صورت بهینه استفاده شوند.

درویش پور با اشاره به جذب اعتبارات توسط شهرداری‌ها گفت: در حوزه اجراییات، شهرداران باید نسبت به دستگاه‌های اجرایی پیشرو باشند و با اراده‌ای مصمم در حیطه مسئولیت خود توجه ویژه داشته باشند چراکه در خط مقدم خدمت رسانی به مردم هستند.

وی ادامه داد: شهرداری‌های البرز ضرورت دارد نسبت به اجرای برنامه‌های توسعه استان اهتمام ورزند بنابراین باید جذب اعتبارات در دستور کار شهرداران قرار گیرد.

معاون هماهنگی امور عمرانی گفت: پیرو سفر استاندار به شهرستان طالقان، اجرای پروژه‌های این شهرستان و افزایش سرانه کتابخانه در اکثر شهرستان‌های البرز در اولویت برنامه‌های توسعه‌ای استان البرز قرار دارد.

در این جلسه جذب اعتبارات دستگاه‌های اجرایی و شهرداری‌ها مورد بررسی قرار گرفت و تمام دستگاه‌های دولتی موظف شدند تا در موعد مقرر نسبت به جذب اعتبارات و ارائه مدارک اقدام کنند.

۸۰۲۹/‏‬ ۶۱۵۵