روسیه ماهواره مصری به فضا فرستاد

به گزارش روز جمعه ایرنا، ماهواره ارتباطاتی Egyptsat-А با یک ماهواره بر روسی سایوز-2.16 از پایگاه فضایی بایکانور روسیه در قزاقستان به فضا پرتاب شد.
پرتاب ماهواره در شرایط غیرعادی و دشوار انجام گرفت و در هنگام انتقال ماهواره به مدار زمین در بخش سوم موشک ماهواره بر نقص فنی ایجاد شد.
اما برای رفع این نقص، بخشی که ماهواره بر آن قرار داشت و از موشک جدا شده بود سوخت کافی برای انتقال آن به مدار مورد نظر پیرامون کره زمین داشت.
ماهواره Egyptsat-Аپس از قرار گرفتن در مدار زمین تحت کنترل شرکت مصری سفارش دهنده آن درآمد.
پرتاب این ماهواره نخستین اقدام فضایی روسیه در سال 2019 به حساب می آید.
روسیه ازامکانات فضایی گسترده خود برای ارائه خدمات فضایی به کشورهای دیگر از جمله پرتاب ماهواره های خارجی استفاده می کند.
اروپام*391*1346

انتهای پیام /*


علمی آموزشی


روسیه


ماهواره مصری


فضا