نماینده ایران رییس کمیته فناوری اسکاپ شد

به گزارش روز جمعه ایرنا از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، پیمان صالحی به عنوان رییس کمیته اطلاعات، فناوری ارتباطات، علوم، تکنولوژی و نوآوری وابسته به کمیسیون اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل در آسیا و اقیانوسیه (اسکاپ) در بانکوک برگزیده شد.
این کمیته که روز پنج شنبه هشتم شهریور ماه کار خود را آغاز کرد وظیفه دارد موضوعات مرتبط با استفاده مطلوب از تکنولوژی های نوین را برای نیل به اهداف توسعه پایدار مورد بررسی قرار دهد.
کمیته همچنین موظف است که پس از جمع بندی راهکارهای مشخص و قابل اجرا در کشورها برای رسیدن به اهداف مذکور، آنها را برای تصویب نهایی به کمیسیون اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل در آسیا و اقیانوسه (اسکاپ) ارائه کند.
کمیسیون اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل در آسیا و اقیانوسیه از جمله سازمان های وابسته به اکوسوک بوده که با هدف مقابله با چالش های عمده در کشورهای حوزه آسیا و پاسیفیک در سال 1947 تاسیس شده است.
مقر این سازمان بین المللی که دارای 53 عضو است، در بانکوک قرار دارد.
علمی (1) ** 1201 **2017

انتهای پیام /*


علمي آموزشي


اسكاپ


كميته فناوري


معاونت علمي رياست جمهوري