نویسنده گزارش های سازمان ملل: بارندگی ها نشانه ترسالی نیست

محمد رحیمی روز سه شنبه در گفت و گو با ایرنا افزود: بهار امسال میزان بارش ها استثنایی بود و در سال های آینده با شدت کمتر در همین بازه زمانی در کشور بارندگی رخ خواهد داد.
وی ادامه داد: ایران دارای اقلیم خشک و نیمه خشک است و با وجود بارندگی های اخیر، تابستان گرم در پیش رو داریم، به دلیل تبخیر و تعرق بالا در تابستان میزان آب در دسترس کاهش می یابد و از هم اکنون مدیریت مصرف آب و صرفه جویی باید مد نظر قرار بگیرد.
یکی از سه عضو نویسندگان گزارش های تغییر اقلیم سازمان ملل متحد در ایران اظهار داشت: در سال های آینده خشکسالی ادامه خواهد داشت ولی از شدت آن کاسته می شود.
وی تصریح کرد: برآیند بررسی مدل های اقلیمی بیانگر آن است که در آینده و تا سال 2100 میلادی مناطق خشک، خشک تر و مناطق مرطوب بر رطوبشان افزوده می شود.
یکی از سه عضو نویسندگان گزارش های تغییر اقلیم سازمان ملل متحد در ایران اضافه کرد: مطالعات نشان می دهد تغییرات اقلیم بر فراوانی وقوع سیلاب و خشکسالی اثر گذاشته است.

**سیل های اخیر ناشی از باروری ابرها نیست
دانشیار و عضو هیات علمی دانشگاه سمنان اضافه کرد: باروی ابرها در واقع تشویق ابرها برای بارش زودهنگام است و به هیچ وجه در باروری ابرها آب تولید نمی شود.
وی با بیان این که بارش از طریق باروری ابرها در منطقه ای محدود امکاپذیر است، ادامه داد: باروری ابرها موجب بارندگی در سطح گسترده نمی شود.

**فعالیت های انسانی عامل اصلی تغییر اقلیم است
دانشیار و عضو هیات علمی دانشگاه سمنان گفت: از سال 1750 میلادی همزمان با انقلاب صنعتی و آغاز فعالیت های انسانی در صنعت جرقه تغییر اقلیم زده شد و با انباشت اثرات ناشی از فعالیت انسان بر شدت تغییرات اقلیم در سال های اخیر افزوده است.
به گزارش ایرنا، 95 درصد علت اصلی تغییر اقلیم فعالیت انسانی مانند افزایش استفاده از سوخت های فسیلی و افزایش تولید گاز کربن دی اکسید و به دنبال آن گرمایش جهانی است.
اقلیم یک سامانه جامع متشکل از پنج مولفه آب کره، هوا کره، زیست کره، سنگ کره و یخ کره، است که در تعامل با یکدیگر هستند که برای بررسی تغییرات اقلیم باید تمام این مولفه ها مورد بررسی قرار گیرد.
بر اساس اعلام هواشناسی، میانگین بارندگی استان سمنان از بیست و هفتم اسفند 97 تا ششم فروردین امسال 36 میلیمتر بود که مقایسه این آمار با بازه زمانی مشابه سال گذشته که 6.2 میلیمتر بود، افزایش نزدیک به 485 درصدی را نشان می دهد.
7342/6103

انتهای پیام /*


علمی آموزشی


هواشناسی


تغییر اقلیم


دوره ترسالی