همایش مدیریت منابع و مصارف سلامت در اصفهان برگزار می شود

عضو کمیته اجرایی همایش مدیریت منابع و مصارف نظام سلامت روز پنجشنبه در گفتگو با ایرنا بیان کرد: این همایش با هدف هم اندیشی صاحبنظران، مدیران و کارشناسان بیمه سلامت و اعضای هیات علمی دانشگاه ها و دستیابی به راهکارهای جدید جهت مدیریت بهتر منابع و مصارف و کاهش هزینه ها در نظام سلامت کشور برگزار می شود.
هادی زمانی افزود: رویداد مذکور در سطح منطقه پنج بیمه سلامت کشور و بین استان های اصفهان، مرکزی و چهارمحال و بختیاری برگزار می شود.
وی با اشاره به تعریف 10 منطقه در کشور در حوزه سلامت، خاطرنشان کرد: دستاوردهای همایش منطقه ای در یک همایش ملی که تیر امسال در تهران برگزار می شود، ارائه خواهد شد.
وی محورهای همایش را راهکارهای مدیریت هزینه مراقبت سلامت، خرید راهبردی خدمات سلامت در بخش بستری، نقش نظام های مدیریت اطلاعات سلامت در کنترل هزینه ها و سهمیه بندی خدمات سلامت، فرصت ها و چالش ها عنوان کرد.
وی اضافه کرد: در این همایش علاوه بر مقاله های علمی، پیشنهادها و ایده های نوآورانه و تجربه های کسب شده نیز برای ارائه، پذیرفته می شود.
زمانی با تاکید بر اینکه افرادی که در حوزه سلامت به طور مستقیم درگیر کار هستند از تجربه ها و ایده های بهتری برای مدیریت هزینه ها برخوردار هستند، گفت: جامعه مخاطب ما بیشتر مدیران بیمارستان ها و حوزه درمان، کارگزاران بیمه ها و افرادی که دغدغه نظام سلامت کشور را دارند، هستند.
وی با اشاره به بدهی بیمه ها به نظام سلامت، افزود: اگر این موضوع به درستی مدیریت نشود ممکن است در آینده به بحران بدل شود.
پژوهشگران، کارشناسان، مدیران و دست اندرکاران امور مالی در نظام سلامت می توانند آخرین یافته های علمی خود با رویکرد مدیریت هزینه در نظام سلامت را تا 25 خرداد امسال به رایانامه این همایش به نشانی merc@mng.mui.ac.ir ارسال کنند.
این همایش توسط شورای منطقه پنج بیمه سلامت کشور و با همکاری مرکز تحقیقات مدیریت و اقتصاد سلامت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان برگزار می شود.
ت/3011/ 6022

انتهای پیام /*


علمی آموزشی


همایش مدیریت منابع و مصارف


نظام سلامت


دانشگاه علوم پزشکی اصفهان