پیش بینی دقیق تر وضعیت هوا با محاسبه تبخیر آب

به گزارش روز یکشنبه گروه علمی ایرنا از پایگاه اینترنتی یورک الرت، کارشناسان هواشناسی می دانند که به خاطر نادیده گرفتن عوامل فیزیکی مانند تبخیر آب، پیش بینی های هواشناسی در زمینه بارش باران دقیق و کامل نیست.
بر این اساس، محققان دانشگاه میسوری در آمریکا سیستمی ابداع کرده اند که دقت پیش بینی های مربوط به بارش باران را از طریق لحاظ کردن وضعیت تبخیر آب در ارزیابی های بارش، افزایش می دهد؛ این سیستم به ویژه برای موقعیت هایی موثر است که در فاصله 30 مایلی یک رادار خدمات هواشناسی قرار داشته باشند.
نیل فاکس استادیار علوم جوی در دانشگاه میسوری گفت: تبخیر آب بر میزان بارش بارانی که به زمین می رسد، تاثیر قابل توجهی دارد. با اندازه گیری این تاثیر، می توانیم پیش بینی های دقیق تری ارائه دهیم که به کشاورزان، کارشناسان کشاورزی و عموم مردم اطلاعات مورد نیاز آنها را می دهد.
محققان برای تشخیص اندازه قطره های باران از یک رادار هواشناسی دو قطبی استفاده کردند. اندازه یک قطره باران بر میزان تبخیر و نیز بر حرکت آن تاثیر دارد به طوری که قطرات کوچکتر باران سریعتر تبخیر می شوند اما با مقاومت هوایی کمتری مواجه می شوند.
محققان با در هم امیختن این داده ها و الگویی که رطوبت اتمسفر را ارزیابی می کرد، توانستند روشی برای ردیابی ابداع کنند که قطره های باران را از نقطه ای که توسط رادار مشاهده می شود تا زمانی که به زمین اصابت می کند، پیگیری می کند.
این سیستم دقیقا تعیین می کند که برای بارش هر قطره باران چه میزان تبخیر صورت می گیرد.
محققان با اشاره به این که کشاورزان برای مدیریت محصولات خود به پیش بینی های هواشناسی نیاز دارند، خاطر نشان کردند که هر اندازه پیش بینی های بارش باران دقیق تر باشد، برای کشاورزان مفیدتر خواهد بود.
آنها تصریح کردند که پیش بینی دقیق بارش باران همچنین در کل به پیش بینی بهتر وضعیت آب و هوا کمک می کند زیرا بارش باران می تواند بر رفتار طوفان، کیفیت هوا و انواع مختلف سایر عوامل آب و هوایی تاثیر گذارد.
علمی**2038**2017

انتهای پیام /*


علمي آموزشي


رادار


پيش بيني


باران