Monthly Archives: June 2018

مقابله با اسیدی شدن آب اقیانوس ها با یک رویه جدید

به گزارش روز سه شنبه گروه علمی ایرنا از پایگاه اینترنتی ساینس دیلی، محدود کردن گرمایش هوای جهان به دو درجه سانتی گراد نه تنها به کاهش انتشار دی اکسید کربن بلکه به حذف فعال آن از اتسمفر نیاز دارد. این موضوع موجب افزایش توجه محققان به فناوری هایی شده است که دی اکسید کربن را از اتمسفر جذب می کنند.
اکنون محققان موسسه علوم دریایی در دانشگاه کالیفرنیا در یک مطالعه جدید پتانسیل روش های جذب دی اکسید کربن از طریق رویه ‘الکتروژئوشیمی’ را ارزیابی کردند. این رویه موجب تولید گاز هیدروژن برای استفاده به عنوان سوخت و محصولات جانبی می شود که با اسیدی شدن آب اقیانوس مقابله می کنند.
به گفته محققان، این روش امکان دستیابی به راهکارهایی را برای تولید انرژی به همراه جذب دی اکسید کربن از اتمسفر به اندازه قابل توجهی افزایش می دهد.
در رویه الکتروژئوشیمی از برق حاصل از یک منبع انرژی تجدیدپذیر برای الکترولیز آب شور به منظور تولید هیدروژن و اکسیژن استفاده می شود و علاوه بر آن، در این فرآیند واکنش هایی صورت می گیرد که در آن با استفاده از مواد معدنی، محلولی تولید می شود که موجب جذب دی اکسید کربن از اتمسفر می شود.
محققان متذکر شدند که این روش نه تنها دی اکسید کربن اتمسفر را کاهش می دهد بلکه موجب قلیایی شدن آب اقیانوس می شود که بر این اساس، یک مزیت دو جانبه است.
در این فرآیند، دی اکسید کربن به یک بیکربنات معدنی محلول تبدیل می شود که در حال حاضر در اقیانوس ها به وفور وجود دارد و به مقابله با اسیدی شدن آب اقیانوس کمک می کند.
رویکرد جذب دی اکسید کربن از اتمسفر (انتشار منفی) که تاکنون بیشترین میزان توجه را به خود جلب کرده است به ‘انرژی زیست توده ای به همراه جذب و ذخیره کربن’ (BECCS) معروف است. این رویکرد شامل رشد درختان یا سایر محصولات بیوانرژی (که به هنگام رشد دی اکسید کربن جذب می کنند)، سوزاندن دی اکسید کربن به عنوان سوخت نیروگاه ها، جذب دی اکسید کربن و دفع دی اکسید کربن متمرکز زیر زمینی می شود.
با این حال محققان خاطر نشان کردند که BECCS رویه ای گران قیمت و از لحاظ مصرف انرژی پر هزینه است اما به تصور آنها، رویه الکتروشیمی تولید هیدروژن، روشی کارآمدتر و با ظرفیت بالاتر برای تولید انرژی با جذب دی اکسید کربن از اتمسفر ارائه می دهد.
محققان ارزیابی کردند که روش های الکتروژئوشیمی در قیاس با BECCS، به طور متوسط تولید انرژی و حذف کربن را بیش از 50 برابر افزایش می دهند.
این مطالعه در شماره 25 ژوئن مجله Nature Climate Change منتشر شده است.
علمی**2038**2017

انتهای پیام /*


علمي آموزشي


اقيانوس


اسيدي