Monthly Archives: March 2019

500 میلیون پیامک هشدار؛ یاری همراه اول به سیل‌زدگان

به گزارش روز شنبه ایرنا شاهین آرپناهی، مدیرکل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران، در یک رشته توئیت کوتاه، اقدامات همراه اول در حوزه‌ خدمات اپراتوری و کمک به سیل‌زدگان اخیر را تشریح کرد.
وی در توئیتی دو دسته اقدامات صورت گرفته در مواجهه با سیل را توضیح داد و در مورد اقدامات حوزه خدمات اپراتوری، از «حفظ پایداری ارتباطات، رایگان سازی ارتباطات مردم در مقطع اوج بحران، راه اندازی سیستم هشدار و ارسال بیش از 5٠٠ میلیون پیامک هشدار» نام برد.
وی افزود: گروه دوم اقدامات در جهت کمک به سیل زدگان بود. با حضور مدیران ارشد همراه اول در مناطق سیل زده و شناسایی نیازها؛ اقدامات مختلفی از تامین غذای گرم، تا ارسال یک هزار تخته پتو، یا ارسال دو وانت پوشک بچه که روز اول کمیاب شده بود.
آرپناهی ادامه داد: ارسال ٣٠٠ شارژر گوشی تلفن همراه، حتی تامین بیش از 5٠ پمپ کف کش و لجن کش جهت پاکسازی منازل از دیگر اقداماتی است که همراه اول در این مدت انجام داده است.
علمی**9207** 9053

انتهای پیام /*


علمی آموزشی


سیل


پیامک هشدار