به گزارش روز شنبه ایرنا شاهین آرپناهی، مدیرکل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران، در یک رشته توئیت کوتاه، اقدامات همراه اول در حوزه‌ خدمات اپراتوری و کمک به سیل‌زدگان اخیر را تشریح کرد.
وی در توئیتی دو دسته اقدامات صورت گرفته در مواجهه با سیل را توضیح داد و در مورد اقدامات حوزه خدمات اپراتوری، از «حفظ پایداری ارتباطات، رایگان سازی ارتباطات مردم در مقطع اوج بحران، راه اندازی سیستم هشدار و ارسال بیش از 5٠٠ میلیون پیامک هشدار» نام برد.
وی افزود: گروه دوم اقدامات در جهت کمک به سیل زدگان بود. با حضور مدیران ارشد همراه اول در مناطق سیل زده و شناسایی نیازها؛ اقدامات مختلفی از تامین غذای گرم، تا ارسال یک هزار تخته پتو، یا ارسال دو وانت پوشک بچه که روز اول کمیاب شده بود.
آرپناهی ادامه داد: ارسال ٣٠٠ شارژر گوشی تلفن همراه، حتی تامین بیش از 5٠ پمپ کف کش و لجن کش جهت پاکسازی منازل از دیگر اقداماتی است که همراه اول در این مدت انجام داده است.
علمی**9207** 9053

انتهای پیام /*


علمی آموزشی


سیل


پیامک هشدار