روسیه ماهواره مصری به فضا فرستاد

به گزارش روز جمعه ایرنا، ماهواره ارتباطاتی Egyptsat-А با یک ماهواره بر روسی سایوز-2.16 از پایگاه فضایی بایکانور روسیه در قزاقستان به فضا پرتاب شد.پرتاب...