دانشگاه و انقلاب مدیون یکدیگر هستند

به گزارش ایرنا، سید موسی خادمی روز یکشنبه در جمع دانشگاهیان استان در دانشگاه آیت الله بروجردی افزود: اساتید، دانشجویان و فارغ التحصلان نقش مهمی...