برنامه های نخستین «هفته دیجیتال ایران» اعلام شد

به گزارش ایرنا، تحول دیجیتال با محور فناوری‌های تحول‌آفرین شامل مواردی همانند اینترنت اشیا، رایانش ابری، برنامه‌های کاربردی، رسانه‌های اجتماعی، واقعیت مجازی و افزوده، تحلیل...