کاوشگر خلیج فارس در کیش پهلو گرفت

به گزارش ایرنا این کشتی زیر نظر پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی متعلق به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به مناسبت روز خلیج...

پرتاب «دراگون» به تاخیر افتاد

به گزارش روز جمعه گروه علمی ایرنا از پایگاه اینترنتی سازمان فضایی آمریکا (ناسا)، قرار بود سفینه فضایی «دراگون» ساعت سه و 11 دقیقه و...