کاوشگر خلیج فارس در کیش پهلو گرفت

به گزارش ایرنا این کشتی زیر نظر پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی متعلق به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به مناسبت روز خلیج...