نوبل ریاضی برای اولین بار به یک زن رسید

به نقل از تارنمای ‘آبل’، این جایزه به دلیل ‘دستاوردهای پیشگامانه اوهلن بک در زمینه معادلات دیفرانسیل هندسی با مشتقات جزئی (geometric prejudiced differential equations)،...