احداث شهرک زیست فناوری بوشهر موافقت شد

به گزارش ایرنا، فرشته بیات دوشنبه در نشست ستاد زیست فناوری استان بوشهر افزود: ناحیه نوآوری بندر بوشهر (پیرامون دانشگاه خلیج فارس، پژوهشکده میگو، مرکز...